VVE

VVE

Onderhoud van vastgoed is belangrijk voor de uitstraling, het leef comfort en de waarde van het vastgoed. Daarbij is het onderhoud op het gebied van schilderwerk van een  VVE van groot belang en dit vergt een planmatige aanpak, een vaste partner en een meerjarenplan draagt tevens bij aan kostenbeheersing.